Иновации

Цели и мотиви

Иновация учебна 2017/2018 г.

Организация

Примерни тестове по АЕ:

Първи диагностичен тест

Втори диагностичен тест - вариант 1

Втори диагностичен тест - вариант 2

Тест 3