Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2020/2021

V а клас – Галина Перфанова

V б клас – Евгения Узункирова

VI а клас – Виолета Балтова

VI б клас – Лилия Боярова

VII а клас – Ирена Желязкова

VII б клас – Венета Кирова

VIII а клас – Георги Стоилов

VIII б клас – Ивана Кесова

VIII в клас – Маргарита Веснакова

VIII г клас – Бранимира Цонева

VIII д клас – Евгений Рандев

IX а клас – Катина Камбурова

IX б клас – Росица Делчева

IX в клас – Румен Иванов

IX г клас – Антония Сивева

IX д клас – Недялка Рандева

IX е клас – Алеко Стойчев

X а клас – Лидия Димитрова

X б клас – Росица Монева

X в клас – Анелия Диновска

X г клас – Екатерина Найденова

X д клас – Веселина Тонева

X е клас – Милена Илиева

XI а клас – Веселина Симеонова

XI б клас – Людмила Йорданова

XI в клас – Бонка Накова

XI г клас – Таня Стоянова

XI д клас – Силвия Янкова

XI е клас – Николай Бъчваров

XII а клас – Поля Филипова

XII б клас – Женя Кожева

XII в клас – Марияна Бонева

XII г клас – Тодор Камбуров

XII д клас – Ивелина Стойкова

XII е клас – Димитринка Дюлгерова