Ученически съвет

Устав на ученическия съвет на ППМГ "Добри Чинтулов" гр. Сливен

План-програма за дейността на ученическият съвет на ППМГ "Добри Чинтулов"