http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало За учениците Учебници
Учебници PDF Print E-mail

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 8., 9., 10., 11. и 12. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 11. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА 8., 9. И 10. КЛАС ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА 9. КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Учебници за учебната 2017/2018 година, които учениците трябва да закупят.

Учебници за учебната 2016/2017 година, които учениците трябва да закупят.

Учебници за учебната 2015/2016 година, които учениците трябва да закупят.

Учебници за учебната 2014/ 2015 година, които учениците трябва да закупят.