http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Прием Учебни планове
Учебни планове PDF Print E-mail

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2021/2022 ГОДИНА

Учебни планове 5.-7. клас

Учебни планове 8. клас

Учебни планове 9. клас

Учебни планове 10. клас

Учебни планове 11. клас

Учебни планове 12. клас

******

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2020/2021 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2019/2020 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2018/2019 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2017/2018 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2016/2017 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2015/2016 ГОДИНА

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2014/2015 ГОДИНА

Учебен план за учебната 2014/2015 година профил биология и здравно образование и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2014/2015 година профил математика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2014/2015 година профил информатика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2014/2015 година профил информационни технологии и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2014/2015 година профил география и икономика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2014/2015 година на паралелките в V клас.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2013/2014 ГОДИНА

Учебен план за учебната 2013/2014 година профил биология и здравно образование и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2013/2014 година профил математика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2013/2014 година профил информатика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2013/2014 година профил информационни технологии и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2013/2014 година профил география и икономика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2013/2014 година на паралелките в V клас.

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2012/2013 ГОДИНА

Учебен план за учебната 2012/2013 година профил биология и здравно образование и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2012/2013 година профил математика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2012/2013 година профил информатика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2012/2013 година профил информационни технологии и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2012/2013 година профил география и икономика и интензивно изучаване на английски език.

Учебен план за учебната 2012/2013 година на паралелките в V клас.