http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало За учениците Графици
Графици PDF Print E-mail

 

СМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА

Първа смяна - 8., 10. и 12 класове от 7:30 ч.

Втора смяна - 5., 6., 7., 9. и 11. класове от 13:30 ч.

Според графика на сменния режим се обръщат и смените.

15.09.2021 г. –5.11.2021 г.

08.11.2021 г. –23.12.2021 г.

04.01.2022 г. –11.02.2022 г.

14.02.2022 г. –31.03.2022 г.

11.04.2022 г. –20.05.2022 г.

23.05.2022 г. –30.06.2022 г.