http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Бюджет
Бюджет PDF Print E-mail

 

 

Можете да разгледате приходната и разходната част на училищния бюджет за календарната 2011 г. в следните файлове:

Приходна част.

Разходна част 1.

Разходна част 2.

Разходна част 3.

*******************************************************************************

 

Можете да разгледате приходната и разходната част на училищния проекто-бюджет за календарната 2012 г. в следните файлове:

Приходна част.

Разходна част държавни дейности.

Местни приходи.

Дофинансиране.

Можете да разгледате бюджета за първото тримесечие на 2012г. от следният файл:

Отчет 31.03.12г.

Можете да разгледате касовия отчет за второто тримесечие на 2012г. от следният файл:

Отчет 30.06.2012г.

Можете да разгледате касовия отчет за трето тримесечие на 2012г. от следния файл:

Отчет 30.09.2012г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2012 година.

*******************************************************************************

Бюджет на ПМГ "Добри Чинтулов" за 2013 година.

Можете да разгледате бюджета за първото тримесечие на 2013 г. от следният файл:

Отчет 31.03.2013 г.

Можете да разгледате бюджета за второто тримесечие на 2013 г. от следния файл:

Отчет 31.06.2013 г.

Можете да разгледате бюджета за третото тримесечие на 2013 г. от следния файл:

Отчет 30.09.2013 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2013 година.

*******************************************************************************

Бюджет на ПМГ "Добри Чинтулов" за 2014 година.

Отчет 31.03.2014 г.

Отчет 31.06.2014 г.

Отчет 30.09.2014 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2014 година.

*******************************************************************************

Бюджет на ПМГ "Добри Чинтулов" за 2015 година.

Отчет 31.03.2015 г.

Отчет 31.06.2015 г.

Отчет 30.09.2015 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2015 година.

*******************************************************************************

Бюджет на ПМГ "Добри Чинтулов" за 2016 година.

Отчет 31.03.2016 г.

Отчет 30.06.2016 г.

Отчет 30.09.2016 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2016 година.

*******************************************************************************

Бюджет на ППМГ "Добри Чинтулов" за 2017 година.

Отчет 31.03.2017 г.

Отчет 30.06.2017 г.

Отчет 30.09.2017 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2017 година

 

*******************************************************************************

Бюджет на ППМГ "Добри Чинтулов" за 2018 година.

Отчет 31.03.2018 г.

Отчет 30.06.2018 г.

Отчет 30.09.2018 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2018 година

*******************************************************************************

Бюджет на ППМГ "Добри Чинтулов" за 2019 година.

Отчет 31.03.2019 г.

Отчет 30.06.2019 г.

Отчет 30.09.2019 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2019 година

*******************************************************************************

Бюджет на ППМГ "Добри Чинтулов" за 2020 година.

Отчет 31.03.20 г.

Отчет 30.06.20 г.

Отчет 30.09.2020 г.

Финансов отчет за изпълнението на бюджета за календарната 2020 година

*******************************************************************************

Бюджет на ППМГ "Добри Чинтулов" за 2021 г.

Отчет 31.03.21 г.

Отчет 30.06.21 г.