http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало За ППМГ История на гимназията
История на гимназията PDF Print E-mail

Природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов" е едно от най-старите училища в България. Създадена като училище през 1835 година и съществуваща като гимназия от 1878 година, емблематичната за Сливен образователна институция си е извоювало име и авторитет на перспективно училище, в която учениците получават много добра подготовка, позволяваща им успешна житейска реализация.Тук след Освобождението преподават и оставят трайна следа в образователното дело на страната учителите чехи Карел и Херменегилд Шкорпил, създатели на българската археология, Иван Кадлец, Владислав Шак, Йосиф Каломати, както и бъдещите професори историци Йордан Иванов, Димитър Косев, Туше Влахов. През годините тук са учили Елин Пелин, Пенчо Славейков, Никола Фурнаджиев, Константин Константинов, Георги Джагаров, Радой Ралин, Дамян Дамянов, „бащата на българското кино“ Васил Гендов, летописецът на Сливен Симеон Табаков, инж. Иван Иванов, най-успешният кмет на София от Освобождението до днес, Петър Гудев, министър-председател на страната през 1907 г., преподаватели от академичните среди, лекари, юристи, инженери, архитекти, дипломати, актьори, музиканти, икономисти, предприемачи.

Днес гимназията разполага с шест компютърни кабинета, кабинети с лаборатории по биология, физика и химия, кабинети по география и история, мултимедийни центрове, училищна библиотека с над 25 000 тома, фитнес зала и физкултурен салон, ботаническа градина, музей с природонаучен кът и зала за старопечатна литература. Едновременно с много добрата общообразователна подготовка възпитаниците на гимназията имат възможността да се включат и в множество извънкласни и извънучебни форми на работа. Към гимназията са сформирани Чинтулова чета и мажоретен състав. През 1922 година сливенският композитор (и учител по музика в гимназията) Мишо Тодоров и сливенският поет Йордан Богдар създават химн на училището:

Годините властно минават,

ний тръгваме бодро след тях,

на Чинтулов името славим...

Днес всеки чинтуловец, пристъпил прага на училището, полага клетва:

Аз, младият чинтуловец,

прекрачвайки прага на старата гимназия,

днес се заклевам:

да пазя авторитета на гимназията;

да се уча и да постигам успехи;

да уважавам съученици, учители, приятели.

И нека името на моята гимназия

да пребъде в годините

чрез мен

и чрез всеки от нас!

Заклех се!

 
 
 
 


ПМГ "Добри Чинтулов" е наследник на Сливенската мъжка гимназия. Училището е създадено през учебната 1835 -1836 година. Първоначално е било килийно, по - късно третокласно, а след това и петокласно. От 1 септември 1878 г. училището е обявено за гимназия. През 1966 г. в гимназията се разкриват математически паралелки, които през 1971 г. се отделят в математическа гимназия "Професор д-р Димитър Табаков". През учебната 1985-1986 г. СПГ "Добри Чинтулов" и МГ "Професор д-р Димитър Табаков" се обединяват в Природо-математическа гимназия "Добри П. Чинтулов"

 

Кратка историческа справка:

 

1835 г. - 1836 г. -отваря врати килийното училище, именувано по-късно ВЗАИМНО, ТРЕТОКЛАСНО, ПЕТОКЛАСНО.
01.09.1878 г. - Училището вече се титулува СЛИВЕНСКО РЕАЛНО УЧИЛИЩЕ.
26.09.1881 г. - Реалното училище получава признание и носи името ОБЛАСТНА РЕАЛНА ГИМНАЗИЯ. Публично административен правилник.
1886 г. - Училището се именува ДЪРЖАВНО ПЕТОКЛАСНО УЧИЛИЩЕ.
1888 г.- Продължава да расте авторитетът на сливенското школо, прераснало в ДЪРЖАВНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ.
1894 г. - Училището получава статут на ДЪРЖАВНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ.
1922 г. - Гимназията приема за свой патрон големия български възрожденец и поет и се именува СЛИВЕНСКА НАРОДНА МЪЖКА ГИМНАЗИЯ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ".
1934 г. - В Сливен се обединяват Мъжката и Девическата гимназия.
1948 г. - Паралелки от гимназията се обособяват в ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ /сегашния Икономически техникум/.
1958 г. - След образователна реформа училището става СМЕСЕНА ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ.
1971 г. - С гимназиалните математически паралелки се полага началото на МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ, приела за свой патрон проф. д-р Табаков.
1972 г. - Разкритите през учебната 70-71г. паралелки за интензивно изучаване на френски език прерастват в ГПФЕ /Френска Гимназия/.
1985 г. - В Природо - математическа гимназия /ПМГ/ "Добри Чинтулов" се обединяват тогавашните ЕСПУ "Добри Чинтулов", Математическа гимназия "Проф. д-р Д. Табаков" и вечерна гимназия "Д. Полянов".
1987 г. - Открит е ГИМНАЗИАЛЕН КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ за съвременно обучение по информатика.
1989 г. - Приета е първата паралелка за ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
1991 г. - Разкриват се паралелки по биология с интензивно изучаване на английски език.
1992 г. - Първи прием на ученици за ХУМАНИТАРНА ПАРАЛЕЛКА в гимназията. Въвежда се изучаване на втори чужд език.
1993 г. - Организира се БИЗНЕС КУРС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК под ръководството на преподаватели - доброволци от "Корпуса на мира". Вечерните паралелки се отделят от ПМГ и преминават към I СОУ "Хаджи Мина Пашов".
1994 г. - Стартира клуб "ДЕБАТИ". Отборът на Сливенската гимназия става национален първенец в конкурса по дебати.
1995 г. - Възстановява се скаутската организация към гимназията.
1998 г. - ГИМНАЗИЯТА ОТБЕЛЯЗВА СВОЯТА 120 ГОДИШНИНА.
2001 г. - 165 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И 30 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ.
2001 г. - Дарение на компютърен кабинет от фондация "Бъдеще за България".
2002 г. - Дарение на компютърен кабинет от фондация "Миню Балкански".
2003 г. - Изграждане на мултимедиен компютърен център, модерен фитнесклуб и кабинет по естествени науки "Х. и К. Шкорпил".
2005 г. - Дарение на компютърен кабинет по проект "i-клас" на Министерството на транспорта и съобщенията.
2008 г. - Гимназия "Добри Чинтулов" отбеляза 130 години от създаването на СЛИВЕНСКОТО РЕАЛНО УЧИЛИЩЕ.

 

2011 г. - Изграждане на Център за интегрирано обучение по английски език, природни и математически науки, финансирано от фондация "Америка за България".
2012 г. - Гимназия "Добри Чинтулов" отбеляза 50 години от създаването на математическите паралелки и 40 години от създаването на Математическа гимназия "Проф. д-р Д. Табаков".

2013 г. - Гимназията отбеляза 135 години от създаването на Сливенското реално училище.

2015 г. - Оборудване на два компютърни кабинета по порограма на МОН.

2017 г. - Възстановяване на часовника в старата сграда на гимназията със съдействието на Ротари клуб.

2017 г. - Създаване на  център за обучение по руски език с подкрепата на Правителството на Москва.