ОЛИМПИЙСКИТЕ НИ ВЪРХОВЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Към края си е кампанията по допускане на ученици до националните кръгове на олимпиадите за настоящата 2020/21 учебна година. Въпреки пандемичната ситуация и последвалото я онлайн обучение, и през тази година възпитаниците на ППМГ Сливен и техните учители направиха разпознаваемо името на гимназията на образователната карта в страната. До момента до национални олимпиади са допуснати 16 ученици по 9 учебни предмета.

Ето кои са учениците и техните учители.

Списъкът предстои да бъде актуализиран след обявяване на допуснатите до националните олимпиади по информационни технологии и по гражданско образование.