ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА МЛАДЕЖИ ОТ ППМГ

Една грамота за отлично представяне и четири за много добро представяне – това е равносметката от участието на ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ в Ученическата секция (УС’20) на 49. Пролетна конференция на СМБ , която се проведе дистанционно от 13 до 16 април 2020 г.

Отличното представяне е за проекта DriveStyle на Владимир Валентинов Вълков от 9. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен, с научен ръководител Петър Стоянов от Астра Пейджинг ЕООД, Сливен. Това е проект за анализ на стила на шофиране на автомобил, както и за оценка на състоянието на пътната настилка чрез измерване на вибрациите на автомобила.

Грамоти за много добро представяне получиха проектите:

Поддържай здравословен начин на живот на екипа Живко Димитров Колев и Павел Петров Недков от 12. Клас. Това е интернет сайт, изграден чрез система за контрол на съдържанието Wordpress и представляващ виртуална енциклопедия за здравословен начин на живот, включваща модели на хранене и тренировъчни режими;

ITC Air на Йордан Живков Йорданов от 12. клас. Това е система, която служи за резервиране на самолетни билети, както и за управление на полети. Дава възможност да се проследят вече отминали полети, заедно с информация относно лицата, които са пътували. Изградена е чрез ASP.NET Core на Visual Studio с архитектурата Model-View-Controller.

VectorCharMap на Митко Велев Недялков от 12. Клас. Проектът представлява помощен софтуер за графични дизайнери, даващ лесен начин за използване във векторната версия на определен текстови символ и вмъкването му в избран графичен редактор. Приложението е създадено чрез използване на рамката за потребителски интерфейс Windows Presentation Foundation (WPF), езика C#, с технология .NET Core 3.1, а за интерфейса - XAML код.

Sleeper – анализ на качеството на съня на Николай Златинов Стоянов от 9. клас с научен ръководител Петър Стоянов от Астра Пейджинг ЕООД, Сливен. Проектът се състои от хардуерно устройство, базирано на Arduino Uno и анализиращ софтуер на Python. Параметрите на съня, които системата следи, са движенията на тялото по време на сън (индикатор за неспокоен сън) и нивото на шум, предизвикано от хъркане.

Всички дванадесетокласници, отличени с грамота, получават оценки Отличен 5.80, валидни за прием във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В условията на извънредното положение в сесията участваха 36 проекта по информатика и ИТ от почти всички МГ и ПМГ в страната.

Учители на дванадесетокласниците в ППМГ са Павлина Дончева и Стефка Петкова, а на деветокласниците – Силвия Янкова, Екатерина Найденова и Екатерина Господинова.