Обществен съвет

Председател:

Радост Михайлова Стефанова-Енчева

Членове:

Вахенак Робинзон Кендерян

Диана Ангелова Пирдопска - Петрова

Нина Петкова Митева

Стефко Марков Стефанов

Таня Христова Стоянова

Веселина Атанасова

Резерви:

Елена Костадинова Трифонова