Обществен съвет

Председател:

Радост Михайлова Стефанова-Енчева

Членове:

Диана Ангелова Пирдопска - Петрова

Нина Петкова Митева

Елена Костадинова Трифонова

Николай Сираков

Веселина Атанасова

Елена Костадинова Трифонова

Тодорка Господинова

Резерви:

Христина Чолакова

Биляна Бояджиева