Графици

График за класни работи през I срок.

График за контролните работи през I учебен срок.

График за провеждане на занятията на групите СИП през I срок.

График за провеждане на консултации на преподавателите през I срок.

График на модулите през I учебен срок.

График на класните ръководители за час на класа.

График на класните ръководители за втори час на класа.

График НП "Ученически олимпиади и състезания"

График на сменния режим

16.09.2019 г. - 31.10.2019 г.
04.11.2019 г. - 20.12.2019 г.
06.01.2020 г. - 21.02.2020 г.
24.02.2020 г. - 10.04.2020 г.
21.04.2020 г. - 22.05.2020 г.
25.05.2020 г. - 30.06.2020 г.