Класни ръководители

Класни ръководители за учебната 2021/2022

V а клас - Ирена Желязкова

V а клас - Венета Кирова

VI а клас – Галина Перфанова

VI б клас – Евгения Узункирова

VII а клас – Виолета Балтова

VII б клас – Лилия Боярова

VIII а клас – Мария Станкова

VIII б клас – Анелия Диновска

VIII в клас – Катерина Попова-Стоянова

VIII г клас – Евгений Рандев

VIII д клас – Бранимира Цонева

IX а клас – Поля Филипова

IX б клас – Ивана Кесова

IX в клас – Маргарита Веснакова

IX г клас – Марияна Аврамова

IX д клас – Кети Маринова

X а клас – Катина Камбурова

X б клас – Росица Делчева

X в клас – Татяна Качарова

X г клас – Антония Сивева

X д клас – Недялка Рандева

X е клас – Алеко Стойчев

XI а клас – Лидия Димитрова

XI б клас – Росица Монева

XI в клас – Анелия Диновска

XI г клас – Екатерина Найденова

XI д клас – Веселина Тонева

XI е клас – Милена Илиева

XII а клас – Веселина Симеонова

XII б клас – Людмила Йорданова

XII в клас – Бонка Накова

XII г клас – Таня Стоянова

XII д клас – Силвия Янкова

XII е клас – Николай Бъчваров