http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТ PDF Print E-mail

Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, е партньор в проект „ПАРСИФАЛ – търсачът на легенди“. Проектът се финансира от Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Нашата тема е „Легенди за Халката“. Екипът на Гимназията включва учители по химия и ООС, английски език, физическо възпитание и спорт, български език и литература и ученици от различни класове.

Повече за проекта: https://parsifal.pixel-online.org/