http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Новини Меню Новини Меню НП „Квалификация на педагогическите специалисти“
НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ PDF Print E-mail

На три етапа в ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен беше проведено обучение със споделяне на добри практики по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ - 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура.

Пред 40 учители и педагогически съветници от различни градове от страната беше представена практиката за разрешаване на конфликти със средствата на училищната медиация. Обучител на групите по медиация бе училищният психолог Росица Миндова.

Още 45 директори и учители се запознаха прилагането на информационните и комуникационни технологии /ИКТ/, и електронни ресурси в учебното заведение, както и добри умения на педагогическите специалисти за работа с ИКТ и електронни ресурси. Учителите от методичното обединение по информатика и ИТ работиха с групите по ИКТ.

Христина Ангелова – ръководител ИКТ в училището запозна гостите с прилагането и използването на ИКТ в гимназията и съвместно със Стефка Петкова представиха работата с електронната платформа „Феникс“ – електронен дневник. „Игри с платформата Kahoot” и демонстрация на работата с таблетите в курса по практични финанси бе представено от Таня Стоянова. Ученици от клуба по роботика демонстрираха фрагменти от реализирани проекти, а учителите Пепа Пенчева и Недялка Рандева представиха работата на клуба през последните 2 години. Бързо и лесно създаване на интерактивни обучаващи материали с LearningApps бе представено от Екатерина Найденова и Виолета Балтова. Приложение на облачните технологии в класната стая - GoogleDisk бе демонстрирано от Павлина Дончева. Учениците Стоян Минчев и Деян Пейчев от 12. клас, представиха Алумни клуб ППМГ ''Добри Чинтулов'' – Сливен – създаден за всички бивши, настоящи и бъдещи възпитаници на гимназията.

Гостите разгледаха училищния музеи, както и различни кабинети в гимназията. Отзивите им бяха, че са впечатлени от видяното и наученото.