http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Новините Последно РАЛИЦА ЖЕКОВА ОТ ППМГ С ПЪРВА НАГРАДА ОТ УЧИ - БАН
РАЛИЦА ЖЕКОВА ОТ ППМГ С ПЪРВА НАГРАДА ОТ УЧИ - БАН PDF Print E-mail

Ралица Жекова от 10. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ спечели първа награда в четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН) в областта на българистиката. Сесията се състоя на 14 ноември 2017 г. На нея бяха представени 32 проекта в различни научни области, разработени от ученици от 8. до 12. клас. Ралица се представи в областта „Българска диалектология и социолингвистика“ с проекта „Изчезващите имена на цветя в буренясалата градинка на моята баба“. Проектът бе предварително селектиран и получи 48 т. от 50 възможни. Научен ръководител на Ралица е учителят и по български език и литература Веселина Тонева. За убедителното и представяне заслуга има и учителят по философски цикъл в гимназията Стефка Генчева.

Освен разработката на Ралица, първа награда получи и Симона Марчелова Симеонова, 11. клас, Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, с проекта „Тихонравовият дамаскин и историята на българската книжнина и език“ в областта „История на българския книжовен език“.

Проектите са разработени в рамките на проекта „Написаното остава. Пиши правилно!“, част от проекта на Българската академия на науките „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС No 347.

Повече информация – на сайта на Института по български език към БАН:

http://ibl.bas.bg/parvo-myasto-za-mladi-talanti-v-oblastta-na-balgaristikata/