http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало За учениците Графици
Графици PDF Print E-mail

 

СМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Първа смяна - 8., 10. и 12 класове от 7:30 ч.

Втора смяна - 5., 6., 7., 9. и 11. класове от 13:30 ч.

Според графика на сменния режим се обръщат и смените.

15.09.2020 г. –06.11.2020 г.

09.11.2020 г. –23.12.2020 г.

04.01.2021 г. –19.02.2021 г.

22.02.2021 г. –31.03.2021 г.

12.04.2021 г. –21.05.2021 г.

26.05.2021 г. –30.06.2021 г.

График за класни работи през I срок.

График за контролните работи през I учебен срок.

График за провеждане на занятията на групите СИП през I срок.

График за провеждане на консултации на преподавателите през I срок.

График на модулите през I учебен срок.

График на класните ръководители за час на класа.

График на класните ръководители за втори час на класа.