http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало За учениците Графици
Графици PDF Print E-mail

 

СМЕНЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Първа смяна - 8., 10. и 12 класове от 7:30 ч.

Втора смяна - 5., 6., 7., 9. и 11. класове от 13:30 ч.

Според графика на сменния режим се обръщат и смените.

15.09.2020 г. –06.11.2020 г.

09.11.2020 г. –23.12.2020 г.

04.01.2021 г. –19.02.2021 г.

22.02.2021 г. –31.03.2021 г.

12.04.2021 г. –21.05.2021 г.

26.05.2021 г. –30.06.2021 г.

График за класни работи през II срок.

График за контролните работи през II учебен срок.

График за провеждане на занятията на групите СИП през II срок.

График за провеждане на консултации на преподавателите през II срок.

График на модулите през II учебен срок.

График на класните ръководители за час на класа.

График на класните ръководители за втори час на класа.