http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало За ППМГ Класни ръководители
Класни ръководители PDF Print E-mail

Класни ръководители за 2016/2017 учебна година

V а клас – Таня Димитрова

V б клас –Радостина Паскова

VI а клас – Минка Въжарова

VI б клас – Ирена Желязкова

VII а клас – Галина Перфанова

VII б клас – Лилия Аджемова

 

VIII а клас – Ирена Йорданова

VIII б клас – Марияна Бонева

VIII в клас – Донка Койчева

VIII г клас – Анелия Диновска

VIII д клас – Бранимира Цонева

VIII е клас – Жанета Желязкова

XI а клас – Людмила Йорданова

XI б клас – Татяна Качарова

XI в клас – Ваня Няголова

XI г клас – Николай Бъчваров

XI д клас – Светлана Терзиева

XI е клас – Георги Стоилов

IX а клас – Росица Делчева

IX б клас – Евгений Рандев

IX в клас – Тянка Кесова

IX г клас – Цветалина Топракчиева

IX д клас – Златина Байнашева

IX е клас – Радослава Рашева

XII а клас – Бонка Накова

XII б клас – Поля Филиповa

XII в клас – Веселина Симеонова

XII г клас – Кета Андреева

XII д клас – Маргарита Турсунлийска

XII е клас – Димитринка Дюлгерова

X а клас – Станислав Димитров

X б клас – Росица Монева

X в клас – Елисавета Коларова

X г клас – Румен Иванов

X д клас – Таня Еленска

X е клас – Стойка Йорданова