http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Прием Профили
Профили PDF Print E-mail

В ППМГ "Добри Чинтулов" се приемат ученици след 4. и след 7. клас.

На основание заповед на началника на РУО - Сливен за ППМГ "Добри Чинтулов" е утвърден следният държавен план-прием за учебната 2021/2022 година:

Две паралелки 5. клас с общ брой ученици 52.

5 паралелки след седми клас в следните профили:

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда1,5 паралелки.

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда0,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика1,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика0,5 паралелки.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети информатика и информационни технологии1 паралелка.


Балът за класиране при прием на ученици се образува, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет при ППМГ „Добри Чинтулов“:


За профил „Природни науки“от:

1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);

2. удвоената оценка от външното оценяване по математика(максимален брой – 200 т.);

3. оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);

4. оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

За профили „Математически“и „Софтуерни и хардуерни науки“от:

1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);

2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);

3. оценката по математика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);

4. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

Максималният приемен бал за всеки от профилите се формира като сбор от:

1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);

2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);

3. 2 оценки по предмети от свидетелството за основно образование (максимален брой – по 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

Общо: 500 т.

Скала за превръщане на оценките в точки:
Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
Добър 4 се приравнява на 26 точки;
Среден 3 се приравнява на 15 точки.

Броят на учениците в паралелките е 26.