http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Прием Профили
Профили PDF Print E-mail

В ППМГ "Добри Чинтулов" се приемат ученици след 4. и след 7. клас.
През 2018/2019 г. в гимназията се обучават 911 ученици в 36 паралелки - 6 непрофилирани в прогимназиален етап и 30 профилирани паралелки.

Предложението за държавен план-прием след 4. клас за учебната 2019/20 г. е две паралелки.

Предложението за държавен план-прием след 7. клас за учебната 2019/20 г. е шест паралелки, както следва:

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда1,5  паралелки.

Профил „Природни науки“ 
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 0,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика1,5 паралелки.

Профил „Математически“ 
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика – 0,5 паралелки.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети информатика и информационни технологии1 паралелка.

Профил „Икономическо развитие“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети география и икономика, английски език и информационни технологиипаралелка.


Балът за класиране при прием на ученици се образува, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образованиеи решение на Педагогическия съвет при ППМГ „Добри Чинтулов“:

За профил „Природни науки“ от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика(максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

За профили „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по математика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

За профил „Икономическо развитие“ от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика(максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по математика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).


Максималният приемен бал за всеки от профилите се формира като сбор от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика(максимален брой – 200 т.);
 3. 2 оценки по предмети от свидетелството за основно образование (максимален брой – по 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

Общо: 500 т.

Скала за превръщане на оценките в точки:
Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
Добър 4 се приравнява на 26 точки;
Среден 3 се приравнява на 15 точки.

Броят на учениците в паралелките е 26.