http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Прием
Прием PDF Print E-mail

На основание заповед на началника на РУО - Сливен за ППМГ "Добри Чинтулов" е утвърден следният план-прием за учебната 2019/2020 година:

Две паралелки 5. клас с общ брой ученици 52.

6. паралелки след седми клас в следните профили:

Профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда1,5 паралелки.

Профил „Природни науки“ 
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда – 0,5 паралелки.

Профил „Математически“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети математика и информатика1,5 паралелки.

Профил „Математически“ 
с интензивно изучаване на немски език и профилиращи предмети математика и информатика – 0,5 паралелки.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети информатика и информационни технологии1 паралелка.

Профил „Икономическо развитие“
с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети география и икономика, английски език и информационни технологии1 паралелка.


Балът за класиране при прием на ученици се образува, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на Педагогическия съвет при ППМГ „Добри Чинтулов“:
За профил „Природни науки“от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика(максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование(максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

За профили „Математически“и „Софтуерни и хардуерни науки“от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по математика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по български език и литература от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

За профил „Икономическо развитие“от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);
 3. оценката по математика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00);
 4. оценката по география и икономика от свидетелството за основно образование (максимален брой – 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).


Максималният приемен бал за всеки от профилите се формира като сбор от:

 1. удвоената оценка от външното оценяване по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
 2. удвоената оценка от външното оценяване по математика (максимален брой – 200 т.);
 3. 2 оценки по предмети от свидетелството за основно образование (максимален брой – по 50 т., съответстващ на оценка Отличен 6,00).

Общо: 500 т.

Скала за превръщане на оценките в точки:
Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
Добър 4 се приравнява на 26 точки;
Среден 3 се приравнява на 15 точки.

Броят на учениците в паралелките е 26.

График за приемане на учениците в държавните и общински училища след завършен VII клас и след основно образование за учебната 2019/2020 г.