http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало Новини
Последно добавени новини
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В СЕКЦИЯ НА УЧИМИ PDF Print E-mail

Специални награди и бронзови медали за отлично представяне получиха Деян Пейчев и Стоян Минчев от 12. Клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ в пролетната секция на УчИМИ към БАН. Те представиха разработената версия 2.0 на проект по информационни технологии Photogram. Photogram е платформа, предназначена за хора, обичащи пътешествията и фотографията, които искат да споделят своите снимки, без да се губи ценната информация за точното местоположение и времето на заснемане. По този начин Photogram успява да свърже група от снимки, отнасящи се до дадено пътуване с времето и пространството в едно цялостно приключение, описващо преживяването на потребителя. Проектът бе представен пред множество от участници и присъстващи на постер сесията, освен на български, и на английски език. Научен ръководител на учениците е Петър Стоянов.

Деветнадесетата ученическа секция (УС’19) на Ученическия институт по математика и информатика се проведе от 1 до 4 април 2019 г. в Боровец. За участие в нея бяха одобрени 50 проекта – 18 по математика и 32 по информатика и информационни технологии. Техни автори са 67 ученици от 8. до 12. от 15 града в страната: Благоевград, Варна, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора. Те са ученици предимно от математически и природо-математически гимназии, но не липсват и представители на средни училища и професионални гимназии. Жури по информатика и информационни технологии бяха: ас. Емил Келеведжиев (ИМИ–БАН) – председател, доц. д-р Дойчин Бояджиев (ПУ „Паисий Хилендарски“), доц. д-р Златогор Минчев (ИМИ и ИИКТ – БАН), ас. д-р Тодор Брънзов (ИМИ–БАН), Константин Делчев (докторант в ИМИ – БАН) и Зорница Дженкова (учителка в VI ОУ “Иван Вазов”, Габрово). На официалното закриване участниците бяха поздравени от акад. Веселин Дренски, директор на Института по математика и информатика към БАН.

За първа година, наред с грамотите за отлично участие, бяха връчени и златни, сребърни и бронзови медали. Медалистите получиха сувенирни подаръци, предоставени от ФМИ на Софийския университет. Доц. Дойчин Бояджиев обяви, че за дванадесетокласниците Пловдивският университет признава на участниците отлични оценки за кандидатстване във Факултета по математика и информатика на университета.

 

 
ТРИМА ПРИЗЬОРИ ОТ ППМГ СЛИВЕН ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК PDF Print E-mail

Калоян Радославов Кутийски, Ивайло Мариянов Йоргов и Тина-Мария Димитрова Бурова от 12. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ са съответно първи, втори и четвърти на Националната олимпиада по английски език, провела се на 23 март 2019 г. в гр. Хасково. По регламент и тримата получават оценки Отличен 6.00, валидни за прием във висши училища без конкурсна процедура.

Още петима възпитаници на ППМГ взеха участие в националния кръг на олимпиадата по английски език тази година – Николай Златинов Стоянов, Николай Ивайлов Георгиев и Юлиана Доброславова Иванова от 8. клас, както и Ванина Василева Вълкова и Божидар Панайотов Андонов от 11. клас. Тяхното представяне също е престижно.

Учители по английски език на младежите и девойките в ППМГ са Елисавета Коларова (12. клас), Бонка Накова (11. клас), Анелия Диновска и Ирена Йорданова (8. клас).

 
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ PDF Print E-mail

 

Мария Къчева от 7. клас и Денис Сираков от 5. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ заеха места в челните тройки на Пролетните математически състезания 5.-7. клас, организирани от МОН и провели се на 30 март 2019 г. в ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

Мария е на първо място в своята състезателна група с максимален брой от 26 точки.
Денис е с трети резултат сред петокласниците в страната. Отлично е представянето и на Преслава Добрева от 5. клас.
За общото отлично представяне на сливенските математици допринесоха и Стенлия Константинова и Андон Такев от 5. клас, както и Златомир Атанасов и Станимир Миланов от 6. клас.
Пролетните математически състезания са един от най-престижните форуми за млади математици в страната. През тази година в надпреварата участваха 449 ученици от 5., 6. и 7. клас от 25 училища в страната, от които 18 математически и природо-математически гимназии. Настоящото участие на ученици от ППМГ Сливен в тях е най-успешното за последните над 15 години.
Учители на сливенските деца в гимназията са Венета Кирова и Таня Димитрова.

 
ПЪРВО МЯСТО В СЪСТЕЗАНИЕТО НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ PDF Print E-mail

Един ден след патронния празник на ППМГ „Добри Чинтулов” петнадесет ученици от 11.а и 11.б клас се включиха в състезанието „Пътешествие в биологията”, организирано от Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

Състезанието включва два независими етапа – теоретичен и практически.

Първият, теоретичният етап, се състои от индивидуално решаване на тест за два астрономически часа и включва 30 въпроси и задачи. Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието (с оценка Отличен 5. 50 – Отличен 6. 00) придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, без да полагат кандидат-студентски изпит.

В първия етап взеха участие повече от 70 ученици от цялата страна.

Вторият етап е предназначен за ученици от IX до XII клас. Състои се от отборно решаване на общо три практически задачи в екипи от по трима ученици за 90 минути. Учебните задачи изискват умения за изграждане на модели, за извършване на наблюдение (вкл. микроскопско), изследване и лабораторен експеримент.

Във втория етап на състезанието взеха участие 17 отбора. Гимназията се представи с три отбора. Отборът на Томислава Захариева (11.б), Александър Ангелов (11.а) и Енгин Хасанов (11.б) завоюва първото място с максимален брой от 45 точки. Другите два екипа бяха сформирани от ученици от 11.а клас, в състав: Габриела Андонова, Мария Събева, Борис Чавдаров, Женя Димитрова, Даниел Димитров и Пепа Славова. Те се представиха достойно, като отборът на Габриела, Мария и Борис е само на 1 точка от третото място.

Всички участници получиха грамоти, а партньорите от „Зелени балкани” и Природонаучен музей - Пловдив връчиха и награди.

Практическите задачи бяха от три типа:

1. Задачи, изискващи конструиране на модели (символно-знакови, материални) на биологични структури, процеси и явления;

2. Ситуационни задачи, изискващи анализ и решаване на казуси от областта на генетиката и молекулярната биология;

3. Задачи, изискващи планиране и извършване на лабораторен експеримент.

Изпълнението на практическите задачи в екип предполага интерактивно използване на информация, знания и умения от учениците с цел създаване на всеобщ продукт (модел, решение на казус, план на експеримент, заключение от лабораторно изследване и др.).

Критерии за оценяване на резултатите от отборно решаваните задачи през втори етап:

1. Получаване на вярно решение;

2. Компетентност в областта на биологичните науки, в която е формулирана учебната задача;

ясно, точно и последователно представяне на решението на задачата;

3. Оригиналност на създадения продукт и на цялостното представяне на решените задачи от екипа;

4. Умения за работа в екип.

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 (три). Максималният общ брой точки от втори етап е 45 (четиридесет и пет) – по 15 точки за всяка от трите практически задачи.

Ръководител на младите биолози от ППМГ е Росица Делчева.

 

Томислава, Александър и Енгин вече са студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

 

 

 
Проект „Знаем, помним, вярваме“ PDF Print E-mail

Проект под надслов: „Знаем, помним, вярваме“ стартира на 24 март 2019 г. в град Сливен. Благодарение на възможността, предоставена от Института Олга Ленгиел и под ръководството на учителя по история в ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен г-жа Таня Еленска, както и на Анелия Иванова, експерт в Младежки дом - Сливен, една прекрасна инициатива успя да стане реалност.

Първата част от проекта премина под формата на конкурс. Ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, представиха 30 презентации на тема „Спасяването на българските евреи“, включващи информация както по самата тема, така и за Холокоста. Най-добрите от тях бяха отличени със специални награди. Жури по време на конкурса бяха Юлия Гавазова – председател на Регионалната организация на евреите „Шалом“ в Сливен, Самуил Ескенази – заместник-председател на РОЕ „Шалом“ Сливен, г-жа Таня Еленска и г-жа Анелия Иванова. Освен конкурса, проектът включва обучения и открити уроци по метода „Peer education“ (Връстници обучават връстници) и ще обхване около 1100 ученици, преподаватели и хора от училищната общност. Целта е повишаване на знанията на ученици и учители за трагичните събития по време на Холокоста, повишаване на сензитивността по темата, формиране на толератност и зачитане на правата на човека като основни демократични ценности. Чрез проекта се цели и повишаване на ангажираността с борбата срещу расизма, антисемитизма и ксенофобията в училище и в местната общност, както и съхраняване на паметта за Холокоста. Отличени бяха 13 презентации от общо 30.

Ето и имената за класиралите се:

Първо място: Даниела Стоева, Ванина Стойчева, Анита Жекова и Стоян Златев.

Второ място получиха Станислав Николаев, Десислава Димитрова и Ганчо Първанов.

На трето място се класираха: Елена Казакова, Валентин Атанасов, Невена Димитрова, Даниел Чираков, Данаил Петков и Николай Колев.

Датата на награждаването ще бъде обявена допълнително. Специална награда от РОЕ „Шалом“ Сливен получава всеки един от участвалите в конкурса. Наградата е безплатна индивидуална пролетна фотосесия на участниците. РОЕ „Шалом“ Сливен поздрави всички ученици за положения труд и им пожела успех в следващата част от проекта. Благодарности и на г-жа Таня Еленска, чиято идея беше този конкурс, на Анелия Иванова, на института Олга Ленгиел и на всички останали, които помогнаха този проект да се осъществи.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 46 - 54 of 574