http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало
ВАЖНО

 

 

***

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Уважаеми родители,

Предлагаме на вниманието ви актуализиран Регламент за държавен план-прием в 5. клас в ППМГ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020/21 учебна година.

За да имат право на участие в приема, учениците от 4. клас трябва да са се явили на областния кръг на олимпиадата по математика и/или на състезанието „Математика за всеки“.

Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28 юни 2020 г. в ППМГ „Добри Чинтулов“. С оглед на това, да се създаде по-добра организация на провеждането му, всеки родител, който желае синът/дъщеря му да се яви на състезанието, моля да попълни следния формуляр заявка за участие в състезанието:

https://forms.gle/8UAARKSbLc6ht3358

***

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 96, ал. 2 от Наредбата за организация на дейностите в училищното образование срокът на прием на документите за кандидатстване на хронично болни ученици след 7. клас е от 03.05.2020 г. до 21.05.2020 г. Необходими документи:

  1. Заявление с подредени желания.
  2. Протокол от специализирана ЛКК, придружен от лична амбулаторна карта, изследвания, епикризи, консултации и др.

Документите се подават в РУО – Сливен. Заинтересованите родители могат да се свържат предварително по телефона със ст.експерт инж. Ива Тарагошева (тел. 0879600351) за уточняване на ден и час и за разяснения.

 

***

НОМИНАЦИИ ППМГ 2020

***

График за провеждане на приравнителни изпити май 2020 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценката - май 2020 г.

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - май 2020 г.

 

 

 

 
 
Нивият брой на вестник "Будител" можете да разгледате тук.
 
***
***
 

 

 
СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на Министъра на здравеопазването периодът на противоепидемичните мерки се удължава до 13 май. Учебният процес продължава в интернет среда. Връзката с учителите онлайн се осъществява по график, който следва актуалното в момента седмично разписание и сменен режим.

Бъдете здрави и се пазете!
***
 
***
 
***
Електронен дневник

Обучителни видеа за работа с платформата https://www.shkolo.bg/blog/training-videos/

***

НОВ ОБЕКТ ЗА ДОСТАВКА

НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2018-19 УЧЕБНА ГОДИНА

ППМГ "Добри Чинтулов” - гр. Сливен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГАЗИНА:

щанд за ученически униформи намиращ се на ул.”ген. Столипин” № 21, в магазин „NIKOL”.

Работно време на магазина:

Понеделник - петък

10:30 – 13:30 ч., 14:00 – 18:30 ч.

Събота

10:30 – 15:00 ч.

Неделя

Почивен ден

***

ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ

***

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

***

ПРAВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

***

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

***

КРИЗА И КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА