http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало
ВАЖНО

***
***
 
***
СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на ППМГ „Добри Чинтулов”

обявява

следните свободни места в паралелките на гимназията

 

за учебната 2018/19 година:

 

 

Паралелка

Профил

Профилиращи предмети

Брой места

1.

9. „д“

Софтуерни и хардуерни науки

Информатика, информационни технологии

1

2.

9. „е“

Икономическо развитие

География, английски език

1

3.

10. „д“

Природо-математически

Информационни технологии, математика

2

4.

11. „д“

Природо-математически

Информационни технологии, математика

3

5.

11. „е“

Природо-математически

География, информационни технологии

3

Забележка: Свободните места се заемат след успешно положени приравнителни изпити в случаите на разлика в учебните планове. При наличие на повече желаещи, кандидатите се класират в низходящ ред според резултатите от приравнителните изпити или според общия успех, с който са приключили предходния клас (в случаите, в които не се полагат приравнителни изпити).

Срок за подаване на заявления – 31 август 2018 г

***
СЪОБЩЕНИЕ
 

 

Всички ученици, класирани за държавен план-прием в 5. клас за учебната 2018/2019 година, са записани след първо класиране. Свободни места няма.

***

 
 
 

 

***

Регламент за прием в пети клас за учебната 2018/2019 година.

 

***

Феникс е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици. Феникс позволява управление, планиране и подпомагане на обучението в училищата (както редовни, така и вечерни). Електронната система за обучение е удобна и лесна за използнване и поддържа високо ниво на защита на информацията.

Достъпът до електронната система за обучение Феникс се осъществява от адрес http://s12.e-phoenix.bg. За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата, която сте получили от класния ръководител.

***

Национална програма за изпълнение на младежки дейности за 2017 г.

ПРОЕКТ „СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

***

График на сменния режим през учебната 2017/2018 година.

***

Напомняме, че от учебната 2017/18 година се въвежда задължително ежедневно униформено облекло за всички ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ – бели или тъмночервени блузи с емблемата на гимназията. Закупуването става на обособен щанд в магазин "Детелина", бул. "Панайот Хитов" 28. Периодите на доставки в магазина са:

15 август - 15 септември 2017 г.

23 октомври - 18 ноември 2017 г.

5 февруари - 5 март 2018 г.

 

В магазина целогодишно ще се поддържат наличности на елементи на униформата.

***

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. ЗА 8. КЛАС

***

Литературни творби включени в учебната програма за задължителна подготовка по български език и литература в V - XII клас за учебната 2017/2018 година.

***

Учебници за учебната 2017/ 2018 година, които учениците трябва да закупят.

 

 

***

ПРAВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

***

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

***

КРИЗА И КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА