http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало
ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Ученици, които не бяха допуснати до ДЗИ, сесия май-юни, могат да подадат заявление за явяване на изпити за приключване на 12 клас до 13 юли 2020 г.

***

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Приемът на заявления за участие в държавния план-прием в 5. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020/2021 г. започва на 8 юли 2020 г., сряда и продължава до 10 юли 2020 г., петък, включително.

Необходими документи:

  1. Заявление – по образец, предоставен в гимназията.
  2. Копие от удостоверението за завършен начален етап на обучение.
  3. Служебна бележка за резултатите на ученика от областния кръг на олимпиадата и/или от състезанието „Математика за всеки“ – само ако ученикът се е явил на тези състезания в друга област.

Документите се подават в периода 8:00 часа – 16:30 часа в посочените дни при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

***

Oбщ протокол за резултатите от математическото състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас

***

Резултати от НВО в 7. клас в ППМГ

***

График за провеждане на поправителните изпити в дневна форма на обучени за учебната 2019/2020 година - юлска сесия

***

 


РЕЗУЛТАТИ НА ВИПУСК 2020 ОТ ДЗИ

***

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Регламента на състезанието „Математика за всеки“, което ще се проведе на 28 юни 2020 г.

ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в V клас

по държавен план-прием в ППМГ „Добри Чинтулов“

за учебната 2020/2021 година

Вид дейност

Срок

Прием на заявления за участие в държавния план-прием в 5. клас

8 -10 юли 2020 г.

Класиране на кандидатите

13-14 юли 2020 г.

Обявяване на резултатите на приетите ученици на първи етап на класиране

14 юли 2020 г., след 17:30 ч.

Записване на приетите ученици

15-17 юли 2020 г.

Обявяване на незаетите места след първо класиране

17 юли 2020 г., след 17:30 ч.

Уведомяване на следващия по ред кандидат в класирането

До 21 юли 2020 г.

Записване след второ класиране

До 23 юли 2020 г.

Прием на документи над утвърдения държавен план-прием за близнаци или ученици без родители по чл. 77, ал. 2 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

До 28 юли 2020 г.

 

***

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Уважаеми родители,

Предлагаме на вниманието ви актуализиран Регламент за държавен план-прием в 5. клас в ППМГ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020/21 учебна година.

За да имат право на участие в приема, учениците от 4. клас трябва да са се явили на областния кръг на олимпиадата по математика и/или на състезанието „Математика за всеки“.

Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 28 юни 2020 г. в ППМГ „Добри Чинтулов“. С оглед на това, да се създаде по-добра организация на провеждането му, всеки родител, който желае синът/дъщеря му да се яви на състезанието, моля да попълни следния формуляр заявка за участие в състезанието:

https://forms.gle/8UAARKSbLc6ht3358

***

График за провеждане на приравнителни изпити май 2020 г.

График за провеждане на изпити за промяна на оценката - май 2020 г.

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - май 2020 г.

 

 

 

 
 
Нивият брой на вестник "Будител" можете да разгледате тук.
 
***
***
 

 

 
СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед на Министъра на здравеопазването периодът на противоепидемичните мерки се удължава до 13 май. Учебният процес продължава в интернет среда. Връзката с учителите онлайн се осъществява по график, който следва актуалното в момента седмично разписание и сменен режим.

Бъдете здрави и се пазете!
***
 
***
 
***
Електронен дневник

Обучителни видеа за работа с платформата https://www.shkolo.bg/blog/training-videos/

***

НОВ ОБЕКТ ЗА ДОСТАВКА

НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2018-19 УЧЕБНА ГОДИНА

ППМГ "Добри Чинтулов” - гр. Сливен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГАЗИНА:

щанд за ученически униформи намиращ се на ул.”ген. Столипин” № 21, в магазин „NIKOL”.

Работно време на магазина:

Понеделник - петък

10:30 – 13:30 ч., 14:00 – 18:30 ч.

Събота

10:30 – 15:00 ч.

Неделя

Почивен ден

***

ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ

***

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

***

ПРAВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

***

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

***

КРИЗА И КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА