http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало
ВАЖНО

 

***
***
***
Учениците от 4. клас на училищата в гр. Сливен могат да се включат в олимпиадата по математика на 14.12.2019 г. в ППМГ "Добри Чинтулов", само ако в техните училища не се провежда такава. Да св явят в 8:30 ч. в сградата на гимназията.
***
Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма, да подадат заявление за явяване на изпити през януарската сесия в срок до 06.12.2019 г.
***
 
***
Електронен дневник

 

Обучителни видеа за работа с платформата https://www.shkolo.bg/blog/training-videos/

***

НОВ ОБЕКТ ЗА ДОСТАВКА

НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ ЗА 2018-19 УЧЕБНА ГОДИНА

ППМГ "Добри Чинтулов” - гр. Сливен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГАЗИНА:

щанд за ученически униформи намиращ се на ул.”ген. Столипин” № 21, в магазин „NIKOL”.

Работно време на магазина:

Понеделник - петък

10:30 – 13:30 ч., 14:00 – 18:30 ч.

Събота

10:30 – 15:00 ч.

Неделя

Почивен ден

***

ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ

***

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

***

ПРAВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

***

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

***

КРИЗА И КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА