http://pmg-sliven.com/bg

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Начало
ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование,

ръководството на ППМГ „Добри Чинтулов”

обявява

свободно място в 7. „б” клас за учебната 2018/2019 година.

Кандидатите представят в канцеларията на ППМГ „Добри Чинтулов” следните документи:

1. Заявление от родител (свободен текст).

2. Копие от срочните и годишните оценки на ученика в ученическата книжка за 6. клас.

Документи за кандидатстване се приемат до 3 юли 2018 г.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Връчването на дипломите на зрелостниците ще се състои на 22 юни 2018 г. от 17:00 часа в зала "Май".

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното образование, ръководството на ППМГ „Добри Чинтулов”

обявява

свободно място в 6. „а” клас за учебната 2018/2019 година.

Кандидатите трябва да са участвали в държавния план–прием в 5. клас и да представят в канцеларията на ППМГ „Добри Чинтулов” следните документи:

1. Заявление от родител (свободен текст).

2. Копие от срочните и годишните оценки на ученика в ученическата книжка за 5. клас.

Документи за кандидатстване се приемат до 26 юни 2018 г.

Участниците се класират в низходящ ред според сбора на точките от:

1. Класирането за държавния план-прием в 5. клас за учебната 2017/18 година.

2. Успеха по български език и литература и по математика от ученическата книжка за 5. клас, приравнен от оценки в точки (към 50 т.) по следната скала:

 

Оценка

Точки

Отличен 6

50 точки

Много добър 5

39 точки

Добър 4

26 точки

Среден 3

15 точки

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно графика на дейностите по държавния план-прием в 5. клас,

утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката № РД 09-627/ 29.03.2018 г., приемът на документи за кандидатстване в 5. клас на ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен, за учебната 2018/19 година

ще става в периода 18 – 22 юни 2018 г.

от 8:00 до 16:30 часа

в библиотеката.

Документите, необходими за кандидатстване, са:

  1. Заявление по образец (предоставя се в гимназията).
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие (представя се и оригиналът).
  3. Служебна бележка с резултатите от състезанията – предоставя се от училището домакин. (Тъй като ППМГ „Добри Чинтулов“ е домакин на състезанията, бележките ще се предоставят в деня на подаването на документите за участие в приема.)
  4. Акт за раждане – за сверяване.

 

***

 
 
 

 

***

Регламент за прием в пети клас за учебната 2018/2019 година.

 

***

Феникс е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици. Феникс позволява управление, планиране и подпомагане на обучението в училищата (както редовни, така и вечерни). Електронната система за обучение е удобна и лесна за използнване и поддържа високо ниво на защита на информацията.

Достъпът до електронната система за обучение Феникс се осъществява от адрес http://s12.e-phoenix.bg. За да влезете в системата, въведете електронната си поща и паролата, която сте получили от класния ръководител.

***

Национална програма за изпълнение на младежки дейности за 2017 г.

ПРОЕКТ „СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

***

График на сменния режим през учебната 2017/2018 година.

***

Напомняме, че от учебната 2017/18 година се въвежда задължително ежедневно униформено облекло за всички ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ – бели или тъмночервени блузи с емблемата на гимназията. Закупуването става на обособен щанд в магазин "Детелина", бул. "Панайот Хитов" 28. Периодите на доставки в магазина са:

15 август - 15 септември 2017 г.

23 октомври - 18 ноември 2017 г.

5 февруари - 5 март 2018 г.

 

В магазина целогодишно ще се поддържат наличности на елементи на униформата.

***

УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. ЗА 8. КЛАС

***

Литературни творби включени в учебната програма за задължителна подготовка по български език и литература в V - XII клас за учебната 2017/2018 година.

***

Учебници за учебната 2017/ 2018 година, които учениците трябва да закупят.

 

 

***

ПРAВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ППМГ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

***

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 

***

КРИЗА И КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА